Duo Alan

Foto: Kasia Syty

Duo Alan

Klezmer and beyond!

Man kan tydligt höra glädjen och sorgen, det vilda, vackra och vemodiga i Duo Alans musik.

Musik som beskriver livets fram och baksidor, musik som hyllar livet!

Namnet "Alan" är tillägnad Alan Kurdi, den treåriga kurdiska pojken som drunknade i medelhavet 2015 på flykt från kriget i Syrien. Alan betyder också hopp något vi vill förmedla med vår duo.


Duo Alan Klezmer and beyond!

You can clearly hear the joy and sorrow, the wild wonderful and wistful in Duo Alan's music.

Music that describes the up and downsides of life, music that celebrates life!

The name of the group "Alan" is dedicated to Alan Kurdi the three year old Kurdish boy who drowned in the Mediterranean Sea during the Syrian refugee crisis 2015. Alan means also hope. Jerry Adbo -accordeon Peter Bothén - clarinet

Foto: Kasia Syty

En duo inspirerad av musik från hela världen


Passionerad musik för kropp & själ

A duo inspired by all the world´s music


Passionate music for body and soul.